Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 maart 2022, over Landspakketten en hervormingen CAS

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.J. Paul, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35420-456 Aangehouden besluitvorming Rijksministerraad 17 december 2021

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas BZK - reactie op brief inzake liquiditeitssteun CuraƧao vierde kwartaal 2021

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Activiteiten

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Landspakketten en hervormingen CAS

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10