Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 3 november 2021, over Wapenexportbeleid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    Geert Wilders, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    T.J.E. van Toor, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

22054-346 Aanpassing wapenexportbeleid Turkije

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

22054-322 Motie van het lid Van Haga over aanhouden van een vergunningsaanvraag bij statusverandering van een land

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 05/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Wapenexportbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45