Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 februari 2022, over Handelsbetrekkingen Afrika

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35925-XVII, eindtekst

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35925-XVII-10 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min BuHa-OS - feitelijke vragen begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen over vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-XVII)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Voorstel van wet

35925-XVII-1 Voorstel van wet

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35925-XVII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

35925-XVII-2 Memorie van toelichting

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

34952-141 Voortgangsrapportage handelsbevordering Afrika

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min. BuHa-OS - Stavaza uitvoering motie Weverling/Amhaouch (35570-XVII-14)

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

35570-XVII-47 Gewijzigde motie van de leden Kuik en Amhaouch over de Afrika Taskforce en een beleidsmatige meerjarige agenda voor de relatie met het Afrikaanse continent (t.v.v. 35570-XVII-24)

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVII-14 Motie van de leden Weverling en Amhaouch over in uitvoering brengen van het 15/15 actieplan

Indiener A. Weverling, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35570-XVII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Handelsbetrekkingen Afrika

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:14