Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2021, over Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Fleur Agema, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    M.E. Esmeijer, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29248-328 Monitor medisch-specialistische zorg 2021

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20