Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 mei 2021, over de Raad Buitenlandse Zaken Handel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    T.J.E. van Toor, griffier
  • Mede ondertekenaar
    S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

21501-02-2623 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 maart 2023, over de Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

21501-02-2619 Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 9 en 10 maart 2023

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

21501-02-2328 Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Handel van 20 mei 2021

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Motie (gewijzigd/nader)

21501-20-1660 Gewijzigde motie van het lid Voordewind c.s. over pas instemmen met het EU-China investeringsverdrag als de vier ontbrekende ILO-conventies geratificeerd en geïmplementeerd worden (t.v.v. 21501-20-1656)

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Raad Buitenlandse Zaken Handel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken Handel (AO d.d. 18/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 20:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30