Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 mei 2021, over economisch steun- en herstelpakket Caribisch Nederland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.M. Paternotte, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    T.N.J. de Lange, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35420-216 Uitvoeringsagenda landspakketten Aruba en CuraƧao

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Verzamel-commissiedebat

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35