Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 juni 2022, over Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    R.P. Jansma, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33835-179 Voortgangsbrief NVWA

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Motie

33835-151 Motie van het lid De Groot over richtlijnen voor de bescherming van klokkenluiders implementeren bij de NVWA

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

33835-143 Motie van het lid Graus over behoud van de dierenwelzijnsteams

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie

33835-141 Motie van het lid Moorlag over het instellen van een commissie van deskundigen

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

33835-150 Motie van het lid De Groot over een risico-inventarisatie omtrent arbeidsomstandigheden van controleurs en werknemers van slachterijen

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de NVWA

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

gewijzigd tijdstip

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15
Naar boven