Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 oktober 2021, over de stand van zaken Afghanistan

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
 • Mede ondertekenaar
  Geert Wilders, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 • Mede ondertekenaar
  T.N.J. de Lange, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

27925-863 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 oktober 2021, over de stand van zaken Afghanistan

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief regering

27925-860 Stand van zaken Afghanistan

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - Termijn toezending brief toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

27925-838 Gewijzigde motie van het lid Boswijk c.s. over een onderzoek door een onafhankelijke externe commissie (t.v.v. 27925-826)

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

27925-818 Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over een vergelijking tussen planning en uitvoering van evacuaties door verschillende landen

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie

27925-817 Motie van de leden Kuzu en Simons over concrete verbeterpunten in de kennis- en informatiecirculatie vaststellen

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie

27925-819 Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over het opstellen van een verbeterplan

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie

27925-788 Motie van het lid Belhaj c.s. over aanpassing van het beschermingsbeleid voor personeel dat voor de Nederlandse missie heeft gewerkt en over snelle evacuatie dan wel aanmerking als risicogroep bij asielaanvraag

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie

27925-775 Motie van het lid Van der Lee c.s. over de opzet voor een onafhankelijk overkoepelend onderzoek tijdig aan de Kamer verstrekken

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

27925-772 Motie van het lid Jasper van Dijk over een onafhankelijk onderzoek naar de betrokkenheid van de NAVO-landen bij de oorlog in Afghanistan

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat over de meest recente situatie in Afghanistan (CD d.d. 17/8)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Debat over de situatie in Afghanistan

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Stand van zaken Afghanistan

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (gewijzigde tijd)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15