Verslag van een notaoverleg : Verslag van een notaoverleg, gehouden op 27 september 2021, over de Initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad (Kamerstuk 35742)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    Martin Bosma, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.P. Jansma, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35742-4 Reactie op de initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Motie

33576-229 Motie van het lid Bromet over de kansen voor groene bedrijventerreinen in kaart brengen

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om reactie op de initiatiefnota van de leden Bromet en Von Martels over groen in de stad (Kamerstuk 35742, nr. 2)

Indiener R.P. Jansma, griffier

Motie

35517-57 Motie van het lid Terpstra over een landelijke norm voor binnenstedelijk groen

Indiener J.H. Terpstra, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIV-27 Motie van de leden Bromet en Von Martels over natuurinclusief bouwen opnemen in het Bouwbesluit

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIV-24 Motie van het lid Weverling over een jaarlijkse monitor Groen in de Stad

Indiener A. Weverling, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wijziging van de Woningwet

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:31

Tweeminutendebat Natuur (Kamerstuk 33 576, nr. 224)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Procedurevergadering commissie LNV (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad (35742)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00