Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2021, over Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    J. Rijkers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35570-A-62 Voortgang MIRT verkeersveiligheid en stand van zaken diverse moties en toezegging m.b.t. verkeerveiligheid Rijkswegen N9, N99 en provinciale weg N250

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Motie

35570-A-24 Motie van de leden Postma en Schonis over in kaart brengen van toekomstige geluidsbelasting bij uitbreidingsplannen rond Den Haag

Indiener W.L. Postma, Tweede Kamerlid

Motie

35570-A-30 Motie van het lid Laçin c.s. over lagere en beweegbare varianten bij vervanging van de Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolburg

Indiener C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie

35570-A-23 Motie van het lid Postma c.s. over doorbreken van de impasse bij de realisatie van de zuidelijke ringweg in Groningen

Indiener W.L. Postma, Tweede Kamerlid

Motie

29984-913 Motie van de leden Palland en Amhaouch over een innovatieve raildenktank opzetten

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-A-120 Gewijzigde motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over in de consultatie van de TEN-T verordening de kansen van de internationale verbinding Amsterdam/Groningen-Scandinavië steunen (t.v.v. 35300-A-108)

Indiener R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie

35426-16 Motie van het lid Laçin over een nadrukkelijke plek voor de infrastructuur voor fietsers en voetgangers bij het gebiedsgericht werken

Indiener C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie

35300-A-33 Motie van de leden De Pater-Postma en Remco Dijkstra over een onderzoek naar de aanhoudende ongevallen op de N9

Indiener W.L. de Pater-Postma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

MIRT

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wet Mobiliteitsfonds

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VAO Spoorordening (AO d.d. 09/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

MIRT

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30