Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 mei 2021, over de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) d.d. 27-28 mei 2021

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  F. Azarkan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.M. Leijten, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S. Belhaj, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mede ondertekenaar
  D.S. Nava, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-30-533 Geannoteerde agenda formele Raad voor Concurrentievermogen 27-28 mei 2021

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Motie

21501-20-1658 Motie van de leden Leijten en Bosman over zorgvuldigheid met menselijke maat en privacy bij datadelen

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34602-5 Gewijzigde motie van het lid Van Toorenburg over instelling van een nationaal rapporteur internetcriminaliteit (t.v.v. 34602-4)

Indiener M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de Europese Top van 25 en 26 maart

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) d.d. 27-28 mei 2021

Commissiedebat
Tijd activiteit: 19:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45