Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 juni 2021, over Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F. Azarkan, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32637-437 Voortgangsrapportage MKB-actieplan 2020

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59