Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 september 2020, over Brand vluchtelingenkamp Lesbos

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    M.E. Haveman-Schüssel, griffier
  • Mede ondertekenaar
    R. de Roon, voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

19637-2662 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 september 2020, over Brand vluchtelingenkamp Lesbos

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

19637-2652 Situatie brand vluchtelingenkamp Lesbos

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek brief over brand in vluchtelingenkamp op Lesbos

Indiener M.E. Haveman-Schüssel, griffier

Activiteiten

Brand vluchtelingenkamp Lesbos

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:00

VAO Brand vluchtelingenkamp Lesbos (AO d.d. 10/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 22:15

Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10