Verslag van een notaoverleg : Verslag van een notaoverleg, gehouden op 30 juni 2020, over Justitieketen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31753-216 Midterm review en derde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Motie

31753-187 Motie van het lid Van Nispen c.s. over voorstellen voor de jonge aanwas van sociaal advocaten

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

31753-170 Motie van het lid Groothuizen c.s. over per departement evalueren van beleidskeuzes

Indiener M. Groothuizen, Tweede Kamerlid

Motie

31753-171 Motie van het lid Groothuizen c.s. over onderbouwen van nieuwe regelgeving voor de financieringsbehoefte van het stelsel

Indiener M. Groothuizen, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VI-47 Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over kosteloze rechtshulppakketten voor slachtoffers

Indiener M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Justitie en Veiligheid (35000-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 23/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 07/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Justitieketen

Notaoverleg
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 09:30