Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 maart 2020, over Toepassing 'Fair practice Code'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32820-336 Gevolgen van de toepassing van de Fair Practice Code voor meerjarig gesubsidieerde instellingen en festivals

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

32820-312 Motie van het lid Asscher c.s. over de daadwerkelijke kosten van implementatie van de Fair Practice Code

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

VAO Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024 (AO d.d. 27/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 23:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Toepassing 'Fair practice Code'

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30