Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 februari 2020, over PFAS

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    M.Y. Israel, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35334-46 Voortgang van de aanpak van PFAS in de bodem (grond en baggerspecie)

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Motie (gewijzigd/nader)

28089-166 Gewijzigde motie van het lid Von Martels over de norm voor grond in niet-vrij liggende diepe plassen (t.v.v. 28089-160)

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie

28089-162 Motie van de leden Ziengs en Von Martels over een Europese aanpak van de pfas-problematiek

Indiener E. Ziengs, Tweede Kamerlid

Motie

28089-158 Motie van het lid Laçin over vervangen van pfas-houdende producten door pfas-vrije alternatieven

Indiener C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie

29984-873 Motie van het lid Van Aalst over overleg met ProRail over de opslag van grond

Indiener R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie

29383-340 Motie van de leden Von Martels en Ziengs over de totstandkoming van het tijdelijk handhavingskader pfas

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Leefomgeving (AO d.d. 12/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Spoor (AO d.d. 25/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 22:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

PFAS

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45