Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 februari 2020, over Nederlandse Polaire Strategie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    T.J.E. van Toor, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

35300-V-6 Verslag van een schriftelijk overleg inzake actualisering van het veiligheidsdeel van de Nederlandse Polaire Strategie 2016-2020

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Motie

31409-146 Motie van de leden Belhaj en Jacobi over uitfasering van het gebruik van stookolie in Arctisch gebied

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Scheepvaart (AO d.d. 02/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle punten van 21 en 22 februari)

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Nederlandse Polaire Strategie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 19:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:30