Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 januari 2020, over Arbeidsmarktbeleid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    M.E. Esmeijer, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29544-926 Tweede voortgangsbrief aanpak krapte op de arbeidsmarkt

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

29544-881 Motie van het lid Smeulders c.s. over werkzoekenden begeleiden naar werk in tekortsectoren

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Motie

35074-45 Motie van het lid Wiersma c.s. over structureel 48 miljoen euro voor scholing in het mkb

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

34775-XV-56 Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over de krapte op de arbeidsmarkt

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Wet arbeidsmarkt in balans (35074)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 13/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Debat over het tekort aan arbeidskrachten

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00