Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 juni 2021, over IVD

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Martin Bosma, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
  • Mede ondertekenaar
    C.J.M. Roovers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29924-197 Hoofdlijnen Jaarplan AIVD 2020

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

IVD

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00