Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 oktober 2019, over aanwijzing Cornelius Haga Lyceum

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29614-139 Aanwijzing Cornelius Haga Lyceum

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Activiteiten

Aanwijzing Cornelius Haga Lyceum

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50