Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 mei 2019, over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken
  • Mede ondertekenaar
    M.E. Haveman-Schüssel, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28625-264 Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2021-2027

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Motie

21501-32-1164 Motie van het lid Lodders c.s. over de Kamer betrekken bij de totstandkoming van het Nationaal Strategisch Plan

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Landbouw- en Visserijraad 18 maart 2019 (AO d.d. 13/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05