Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 april 2019, over Dierproeven

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    M.E. Haveman-Schüssel, griffier
  • Mede ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32336-89 Jaaroverzicht dierproeven en proefdieren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 'Zo doende 2017' en moties en toezeggingen inzake dierproeven

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek min LNV en OCW de reactie op de toezeggingen gedan tijdens het AO Dierproeven op 7 juni 2018 tijdig voor een AO Dierproeven 2019 aan de commissie te zenden

Indiener M.E. Haveman-Schüssel, griffier

Motie

32336-78 Motie van het lid De Groot c.s. over het registreren van alle individuele dierproeven

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

32336-82 Motie van de leden Von Martels en De Groot over een afname van het aantal "in voorraad" gedode proefdieren

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Dierproeven (AO d.d. 07/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Dierproeven

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45