Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 maart 2019, over vrachtwagenheffing

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    M.Y. Israel, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over voortgang vrachtwagenheffing (Kamerstuk 31305-272)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31305-272 Voortgang vrachtwagenheffing

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Motie

29398-589 Motie van het lid Sienot c.s. over invoering van de kilometerheffing

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 13/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:50

STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Voortgang vrachtwagenheffing

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Vrachtwagenheffing

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30