Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 februari 2019, over energiebesparing/ energieprestatie van gebouwen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    C.J.M. Roovers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30196-614 Stand van zaken op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

35000-XIII-42 Motie van het lid Sienot c.s. over ook restwarmte van datacenters meetellen

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister BZK - Verzoek aan minister BZK om de uitkomsten van de ACM-verkenning naar de late aansluitingen naar de Kamer te sturen voor het zomerreces 2018

Indiener F.M.J. Hendrickx, griffier

Activiteiten

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35000-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commsisie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Energiebesparing/ Energieprestatie van gebouwen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35