Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 september 2018, over Klimaat en energie

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
 • Mede ondertekenaar
  E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
 • Mede ondertekenaar
  D.S. Nava, griffier
 • Mede ondertekenaar
  A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Mede ondertekenaar
  A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

32813-224 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 september 2018, over Klimaat en energie (tweede termijn)

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32813-163 Kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Debat over de Nationale Energieverkenning 2017

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:55

Klimaat en energie (tweede termijn op 13 september 2018)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Klimaat en energie (tweede termijn)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50