Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 oktober 2018, over Leraren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan ministers - Kabinetsreactie Onderwijsraadadvies 'Loopbanen van onderwijsprofessionals'

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Verslag van een algemeen overleg

32827-144 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 september 2018, over Media algemeen en Journalistiek

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een schriftelijk overleg

32827-131 Verslag van een schriftelijk overleg over media en over journalistiek

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

27923-318 Extra actie tegen het lerarentekort

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Motie

27923-286 Motie van de leden Kwint en Beertema over salarissen van bestuurders in de onderwijs-cao

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

27923-297 Motie van de leden Rog en Van Meenen over een intersectoraal functiewaarderingstraject

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-94 Motie van het lid Bruins c.s. over bevordering voltijdaanstelling en grotere deeltijdaanstelling

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-72 Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over de voorlichting over het zijinstromen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

27923-277 Motie van het lid Kwint over een plan voor de doorstroom van onderwijsassistenten

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het lerarentekort in het basisonderwijs (voortzetting)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Leraren (AO d.d. 14/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Media algemeen en Journalistiek

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Leraren

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20