Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juli 2018, over Inburgering en integratie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    M.E. Esmeijer, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32824-223 Hoofdlijnen veranderopgave inburgering

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief commissie aan bewindspersoon

Reactie onderzoeksrapport Vluchtelingenwerk

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Motie

32824-211 Motie van het lid Paternotte c.s. over modernisering van de vragen van het examen

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

32824-214 Motie van de leden Pieter Heerma en Becker over heroverwegen van het systeem van vrijstellingen bij analfabetisme

Indiener P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie

32824-216 Motie van het lid Becker over gelijk behandelen van mannelijke en vrouwelijke asielzoekers

Indiener B. Becker, Tweede Kamerlid

Motie

34775-XV-35 Motie van de leden Nijkerken-de Haan en Becker over opdoen van praktijkervaring in het inburgeringstraject

Indiener C.N.A. Nijkerken-de Haan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 07/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:00

STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Inburgering en integratie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00