Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 februari 2018, over Discriminatie

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
 • Mede ondertekenaar
  P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 • Mede ondertekenaar
  F.M.J. Hendrickx, griffier
 • Mede ondertekenaar
  M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30950-141 Reactie op moties ingediend tijdens het Algemeen Overleg Discriminatie van 22 juni 2017

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

30950-131 Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius over een overzicht van de invulling van de ADV's door de gemeenten

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid

Motie

30950-126 Motie van de leden Özütok en Van den Hul over een alternatieve financieringssystematiek voor antidiscriminatievoorzieningen

Indiener N. Özütok, Tweede Kamerlid

Motie

30950-123 Motie van het lid Öztürk c.s. over duidelijkheid over wat discriminatie inhoudt

Indiener S. Öztürk, Tweede Kamerlid

Motie

30950-122 Motie van het lid Öztürk c.s. over verbetering van de werking van antidiscriminatievoorzieningen

Indiener S. Öztürk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Discriminatie (AO d.d. 22/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:50

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van dinsdag 4 en woensdag 5 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Discriminatie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25