Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 februari 2017, over Beveiliging Kamerverkiezingen 2017

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    H. Neppérus, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Drs. M.J. van der Leeden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26643-444 Reactie op verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 januari 2017, over het bericht ‘Met potlood stemmen onveilig: verkiezingsuitslag eenvoudig te hacken’

Indiener R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Beveiliging Kamerverkiezingen 2017

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Debat over het bericht dat verkiezingsuitslagen eenvoudig te hacken zijn

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: