Verslag van een wetgevingsoverleg : Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 oktober 2016 , over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 en over de vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.R. van Dekken, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
  • Mede ondertekenaar
    L. Tijdink, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een notaoverleg

34550-A-52 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 28 november 2016, over MIRT

Indiener T.R. van Dekken, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Eindtekst

Eindtekst

Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

34550-A-6 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener T.R. van Dekken, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Brief commissie aan bewindspersoon

Aanbieding vragenlijsten begrotingen IenM en Infrastructuurfonds 2017

Indiener L. Tijdink, griffier

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen over de vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 (Kamerstuk 34 550-A)

Indiener T.R. van Dekken, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Brief regering

34550-A-3 Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht

Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu

Voorstel van wet

34550-A-1 Voorstel van wet

Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu

Memorie van toelichting

34550-A-2 Memorie van toelichting

Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Begroting Infrastructuurfonds 2017

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Milieu

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Begroting Infrastructuur & Milieu (XII) incl. het Infrastructuurfonds (A) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20