Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 juli 2015, over Personeel Defensie en IGK/IMG

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.H. ten Broeke, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
  • Mede ondertekenaar
    G.F.C. van Leiden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34000-X-100 Personeelsrapportage van het ministerie van Defensie over 2014

Indiener J.A. Hennis-Plasschaert, minister van Defensie

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Personeel Defensie en IGK/IMG

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 09:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05