Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 september 2015, over IVD-aangelegenheden en Terrorismebestrijding

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
 • Mede ondertekenaar
  Drs. M.J. van der Leeden, griffier
 • Mede ondertekenaar
  L. Ypma, voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
 • Mede ondertekenaar
  J.H. ten Broeke, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
 • Mede ondertekenaar
  B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Jaarverslag

34213-1 Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2014

Indiener H. Zijlstra, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

IVD-aangelegenheden en Terrorismebestrijding

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00