Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 februari 2015, over IVD-aangelegenheden

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  M.A. Berndsen-Jansen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
 • Mede ondertekenaar
  L. Ypma, voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
 • Mede ondertekenaar
  J.H. ten Broeke, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
 • Mede ondertekenaar
  Drs. M.J. van der Leeden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29924-113 Convenant AIVD – MIVD inzake de Joint Sigint Cyber Unit (JSCU)

Indiener R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

IVD-aangelegenheden

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00