Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 januari 2015, over inkomens- en vermogensverdeling

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.J. Duisenberg, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    R.F. Berck, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Nederlandse vermogensverdeling (Kamerstuk 34 000 IX, nr. 7)

Indiener P.J. Duisenberg, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek of de regering in staat is de vermogensverdeling toe te lichten, waarbij ook rekening wordt gehouden met pensioenvermogens

Indiener H.J. Post, griffier

Brief regering

34000-IX-7 De Nederlandse vermogensverdeling

Indiener L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris en de minister van Financiën - Reactie op rapporten met betrekking tot inkomens- en vermogensongelijkheid

Indiener R.F. Berck, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister SZW - reactie vragen op berichtgeving over groeiende ongelijkheid arm en rijk

Indiener H.J. Post, griffier

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

AANVANG MIDDAGVERGADERING: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:50

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

De Nederlandse vermogensverdeling

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Inkomens- en vermogensverdeling

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00