Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 maart 2014, over de stand van zaken met betrekking tot de Koninkrijksconferentie op 2 april 2014

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Recourt, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    T.N.J. de Lange, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33750-IV-34 Stand van zaken met betrekking tot de Koninkrijksconferentie op 2 april 2014

Indiener R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief commissie

Verzoek aan minister BZK om brief over Inzet kabinet tijdens Konkrijksconferentie op 2 april 2014 te Aruba

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Activiteiten

Inzet kabinet tijdens Koninkrijksconferentie op Aruba.

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45