Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 maart 2013, over Verbeteren begroten en verantwoorden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven
  • Mede ondertekenaar
    E.A.J. Groen, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31865-47 Focus in de verantwoording en monitoring bezuinigingen regeerakkoord

Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem, minister van Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Brief aan de minister van Financiën over focus in de verantwoording en Modernisering van de Comptabiliteitswet 2001

Indiener E.A.J. Groen, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Brief aan de minister van Financiën over focus in de verantwoording over 2012

Indiener E.A.J. Groen, griffier

Brief commissie

31865-43 Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de evaluatie van het Verantwoordingsdebat in mei 2012 en de behandeling van de jaarverslagen over het begrotingsjaar 2011

Indiener H.P.J. van Gerven, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Verbeteren begroten en verantwoorden

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:01

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45