Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 juni 2012, over reguliere migratie en integratie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.R.F. Kortenoeven, voorzitter van de algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel
  • Mede ondertekenaar
    C.J.M. Roovers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32175-33 Inwerkingtredingsdatum wijziging Vreemdelingenbesluit (reactie verzoek lid Dibi d.d. 19 juni 2012)

Indiener G.B.M. Leers, minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Activiteiten

Reguliere migratie en integratie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering cie. Immigratie en Asiel

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00