Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 juni 2012, inzake de Stelselherziening Jeugdzorg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K. Arib, voorzitter van de algemene commissie voor Jeugdzorg
  • Mede ondertekenaar
    A.J.M. Teunissen, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Voortgangsbrief Stelselherziening Jeugdzorg

Indiener A.J.M. Teunissen, griffier

Brief regering

31839-217 Eindrapport van de Werkgroep Overgangsmaatregelen ter bestrijding van de risico’s van de transitie van de jeugdzorg “Verantwoord over de drempel”

Indiener M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner , staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie

Verzoek om toezending rapport “Verantwoord over de drempel”

Indiener A.J.M. Teunissen, griffier

Activiteiten

Stelselherziening Jeugdzorg

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:40

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30