Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juli 2012, inzake Stroomlijning en asiel minderjarigen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    C.J.M. Roovers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

19637-1532 Uitwerking maatregelen Stroomlijning Toelatingsprocedures

Indiener G.B.M. Leers, minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering cie. Immigratie en Asiel

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Stroomlijning en asiel minderjarigen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50