Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 juni 2012, inzake Financiële verantwoording over EU-middelen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.P.J. van Gerven, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven
  • Mede ondertekenaar
    R.W. Knops, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken
  • Mede ondertekenaar
    E.A.J. Groen, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het “EU-trendrapport 2012” van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 33163, nrs. 1-2)

Indiener H.P.J. van Gerven, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven

Brief Algemene Rekenkamer

33163-1 Aanbieding EU-trendrapport 2012 "Ontwikkelingen in het financieel management van de Europese Unie"

Indiener S.J. Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer

Rapport Algemene Rekenkamer

33163-2 EU-trendrapport 2012 "Ontwikkelingen in het financieel management van de Europese Unie"

Indiener S.J. Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering Rijksuitgaven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Rapport van de Algemene Rekenkamer EU-trendrapport 2012 (33163)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Financiële verantwoording over EU-middelen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30