Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 december 2011, inzake de het Rapport van de Commissie Onderzoek Curaçao

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    T.N.J. de Lange, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33000-IV-39 Briefwisseling met de regering van Curaçao inzake het rapport van de Commissie Onderzoek Curaçao "Doe het zelf"

Indiener J.P.H. Donner, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Rapport van de Commissie Onderzoek Curaçao

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00