Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2012, inzake BES aangelegenheden met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
 • Mede ondertekenaar
  T.N.J. de Lange, griffier
 • Mede ondertekenaar
  J.F. Snijder-Hazelhoff, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
 • Mede ondertekenaar
  A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32473-15 Toezegging gedaan in het wetgevingsoverleg betreffende Milieuregelgeving BES

Indiener J.J. Atsma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

BES aangelegenheden met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00