Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 oktober 2011, inzake Waarborgfunctie, de visie op het Koninkrijk en de Voorlichting van de Raad van State over de visie op het Koninkrijk

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    H.J.M.M. de Gier, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32850-2 Nota "Waarborgfunctie Koninkrijk"

Indiener J.P.H. Donner, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35