Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 mei 2011, inzake het Kennismakingsbezoek en werkbezoek Koninkrijksrelaties (2e termijn)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    H.J.M.M. de Gier, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

32500-IV-41 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 mei 2011, inzake Kennismakingsbezoek Koninkrijksrelaties

Indiener B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Lijst van vragen

Lijst van vragen over bezoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan onder andere Caribisch Nederland

Indiener B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brief regering

32500-IV-30 Kennismakingsbezoek Koninkrijksrelaties

Indiener J.P.H. Donner, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Kennismakingsbezoek Koninkrijksrelaties

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Kennismakingsbezoek en werkbezoek Koninkrijksrelaties (2e termijn)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 19:30

Regeling van werkzaamheden (van de stand van werkzaamheden afgevoerde zaken)

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00