Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 september 2010, inzake medische zorg asielzoekers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K. Arib, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier
  • Mede ondertekenaar
    P.E. Smeets, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29344-74 Tarieven huisartsenzorg asielzoekers

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Medische zorg asielzoekers

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15