Verslag van een wetgevingsoverleg : Verslag van een wetgevingsoverleg gehouden op 15 november 2010 over aanpassing openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    H.J.M.M. de Gier, griffier

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 111
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 31 Voor
PvdA 30 Voor
PVV 24 Tegen
CDA 21 Voor
SP 15 Tegen
D66 10 Voor
GroenLinks 10 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 2 Voor
SGP 2 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

32368 Tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland - A (Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba - A)

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijgewerkte tekst

32368, bijgewerkt t/m nr. 9 (3e NvW d.d. 1 november 2010)

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota van wijziging

32368-9 Derde Nota van wijziging

Indiener J.P.H. Donner, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

32368-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota van wijziging

32368-8 Tweede nota van wijziging

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

32368-6 Verslag

Indiener W.I.I. van Beek, voorzitter van de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Nota van wijziging

32368-5 Nota van wijziging

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

32368-4 Advies Raad van State en nader rapport

Indiener H.D. Tjeenk Willink, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

32368-1 Koninklijke boodschap

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Memorie van toelichting

32368-3 Memorie van toelichting

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nader rapport

32368 NR Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba - A

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorstel van wet

32368-2 Voorstel van wet

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering NAAZ

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba - A

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering commissie NAAZ

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Wetsvoorstellen aanpassing openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Aanpassingswetten openbare lichamen BES (plenaire afronding)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 21:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15