Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 september 2010, inzake AIVD-onderwerpen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. de Krom, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    F.M.J. Hendrickx, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30977-32 Openbaar jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over 2009

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

AIVD-onderwerpen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30