Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 april 2010, inzake de JBZ-Raad

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier
  • Mede ondertekenaar
    J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32317-9 Geannoteerde agenda JBZ-Raad, 22-23 april a.s.

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

JBZ-Raad d.d. 22 en 23 april 2010

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden.

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15