Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 april 2010, inzake Herclausulering Besluit veiligheidsregio's

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    G.F.C. van Leiden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Kennisgeving richting staatssecretaris BZK inzake het Besluit Veiligheidsregio's

Indiener F.M.J. Hendrickx, griffier

Brief regering

31968-17 Herclausulering van artikel 3.1.5. van het Besluit Veiligheidsregio’s (voertuigbezettingen en duiktaken)

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

31968-16 Herclausuleren artikel 3.1.5. Besluit veiligheidsregio's

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Herclausuleren artikel 3.1.5. Besluit veiligheidsregio's

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:01