Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 april 2010, inzake het gevangeniswezen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32123-VI-89 Jaarbericht 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing.

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Gevangeniswezen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden.

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15